Waikiki of-Millmountain sex female 24

geb. 03.08.2017
brown cl. tabby and white
- frei -

 

Emilio of-Millmountain sex male 24

geb. 01.03.2019
brown cl. tabby and white
- frei -

Zurück zu den Youngstern

Queeny of-Millmountain sex female 24

geb. 04.02.2016
brown cl. tabby and white
 

Zurück zu den Youngstern

Beatle of-Millmountain sex male 24

geb. 17.08.2018
black and white
- frei -

Zurück zu den Youngstern

Toscana of-Millmountain sex female 24

geb. 13.01.2017
black silver and white
- vergeben -

Zurück zu den Youngstern